Download Manuals

Installation Manual User Manual

1. Included parts in the NookBox Starter Kit

1. Gateway / Central Unit with built-in battery backup & GSM
2. Power Adapter
3. Network Cable
4. Door Magnet
5. IR Detector
6. Control Panel

2. Förberedelser

Placera gateway på lämplig plats, gärna nära ett nätverks- och eluttag, helst i larmat utrymme.

3. Registrering av systemet

Surfa in på www.mynookbox.com i din webbläsare och klicka på ”Ny användare”. Följ därefter instruktionerna på skärmen och ange önskad information. Du kommer att få ange MAC-adressen till ditt Nookbox-system. MAC-adressen finner du på undersidan av din gateway.

När din gateway är ansluten och påslagen har du 15 minuter att slutföra registreringen. Om registreringen inte är klar inom 15 minuter, ta bort nätadaptern och deaktivera batteriet. Starta sedan om enheten. Du har åter 15 minuter på dig att slutföra registreringen.

4. Logga in

Du ska nu ha fått ett aktiveringsmejl till den e-post du angivit vid registreringen under punkt 3. Öppna mejlet och klicka på aktiveringslänken för att komma vidare till loginsidan på www.mynookbox.com.

5. Enheter

Medföljande enheter i Nookbox startkit är redan inlärda i systemet och behöver inte läggas till manuellt. Vi rekommenderar att ni utför ett sk. gångtest på den avsedda installationsplatsen innan ni monterar detektorerna permanent.

För att läsa in andra enheter som är kompatibla med NookBox se FAQ under supportfliken. 

 

6. Till- och frånkoppla systemet via knappsats

Steg 1
Ange din kod. (Default koden är 1234 som ni ska ändra vid installationen.)

Steg 2
Klicka på knappen för önskat tillkopplingssätt. Låst hänglås för att borta tillkoppla, symbol med hus för att hemma tillkoppla eller öppet hänglås för att larma av.

Steg 3
Vid lyckad till- eller frånkoppling markeras vald funktion.

 

Borta tillkoppla
Om ett system är borta tillkopplat kommer alla detektorer att vara aktiva och vid påverkan utlösa larm eller starta inpasseringssummern helt beroende på hur de är programmerade i systemet.

Om inpasseringssummern startar har användaren en viss tid att slå ifrån systemet.

Om inpasseringstiden hinner gå ut innan rätt kod slås in så kommer ett larm att utlösas.

Hur lång inpasseringstiden är går att programmera via MyNookBox portalen.

Hemma tillkoppling
Om ett system tillkopplas i hemmaläge aktiveras de detektorer som inte har funktionen ”hemmasektion”. Detta läge används då du till exempel vill ha dörrar och fönster larmade när man är hemma i bostaden.

 

7. Handhavande via App

I säkerhetsmenyn är det möjligt att till- och från-koppla systemet.

I Automationsmenyn hittar du en översikt över smarta hem tillbehör. Dessa kan även styras direkt från appen.

I menyn Kamera kan du titta på live video via IP-kameror i kombination med premium service.

I Händelsemenyn listas alla händelserna.

Uppe till vänster klickar du på knappen med tre linjer, här anpassar du dina personliga uppgifter, lösenord och meddelandeinställningar.

 

8. Inställningar via MyNookBox portalen

Via MyNookBox portaIen kommer ni åt följande menyer;

– Säkerhet
– Automation
– Kamera
– Händelse
– Inställning

Säkerhet
Ändra larmläget, få en överblick över dina tillbehör och för att manuellt hämta bilder.

Automation
Här får du en översikt över dina Smarta hem tillbehör. Så snart de lagts till i systemet visas de här. I gruppmenyn kan du lägga till valfria enheter i en grupp så du kan samla dina enheter i t.ex. olika rum. I menyn Scene kan du programmera individuella Smarta hem-scenarier.

Kamera
Här kan du titta på livevideo när du har registrerat en IP-kamera i systemet (IPC-S1) och valt premium service.

Händelse
I menyn händelseminne hittar du en översikt över allt som hänt i systemet. Exempel på det som loggas är till och frånkopplingar, fel, larm o.s.v. De 500 senaste händelserna sparas.

Inställning

– Enhet
– Centralenhet
– Rapporter

Via länken inställningar ombeds du att slå in din PIN kod. Det finns tre olika login-möjligheter:

Huvudanvändare för område 1 (Default PIN-kod: 1111)
Huvudanvändare för område 2 (Default PIN-kod: 2222)
Installatör: (Default PIN-kod: 5555)

Enhet (Huvudanvändare)
Här kan du namnge dina enheter, ange områdestillhörighet och utföra gångtest.

Enhet (Installatör)
Utökade funktioner för dina enheter. Lägg till, ta bort och ändra funktioner.

Centralenhet (Huvudanvändare)
Här lägger du till användarkoder och till- och från notifieringar. Här ändrar du även huvudkoden.

Centralenhet (Installatör)
Här ställer du in dina systemval, exempelvis in och utpasseringstiderna, ljud mm.

Rapporter (Installatör)
Inställningar för larmrapporter och möjlighet för uppkoppling mot larmcentral.

9. Meddelande- och kontoinställningar

Under ditt kontonamn uppe till höger når du följande menyer;

Konto
Skapa nya konton för inloggning i systemet.

Meddelande
Här kan du anpassa inställningar för Push och mail. SMS-meddelanden är endast tillgängliga för er med Sim-kort med sms funktion.

10. Support

För support vänligen kontakta din NookBox återförsäljare. Enklare frågor och svar finner du under menyfliken support.