1. Medfølgende dele i dit Nookbox startkit

1. Gateway / Centralapparat med indbygget batteribackup & GSM
2. Strømadapter
3. Netværkskabel
4. Magnetkontakt
5. IR-detektor
6. Betjeningspanel

2. Forberedelser

Placér gatewayen på et tilgængeligt sted, gerne nær et netværks- og strømudtag, helst i rolige omgivelse.

3. Registrering af systemet

Gå ind på www.mynookbox.com i din webbrowser og klik på det danske flag, og herefter klik på “Ny Bruger”. Følg derefter instruktionerne på skærmen og indtast de ønskede informationer. Du skal indtaste MAC-adressen til dit Nookbox-system. MAC-adressen finder du på undersiden af din gateway.

Når din gateway er tilsluttet og aktiv har du 15 minuter til at afslutte registreringen. Hvis registreringen ikke er færdiggjort indenfor de 15 minuter, tag strømmen fra og deaktivér batteriet. Genstart enheden. Du har nu igen 15 minutter til at afslutte registreringen.

4. Log ind

Du bør nu have modtaget en aktiveringsmail til den mailadresse du har angivet under registreringen under punkt 3. Åben mailen og klik på aktiveringslinket for  at komme videre til login-siden på www.mynookbox.com.

5. Enheder

De medfølgende enheder i Nookbox startkittet er allerede indlæst i systemet og behøver ikke indlæses manuelt. Vi anbefaler at du udfører en gangtest på den forventede installationsplacering inden du monterer detektoren permanent.

For at indlæse andre enheder der er kompatible med NookBox se FAQ under supportfanen. 

 

6. Til- og frakobling af via betjeningspanelet

Trin 1
Indtast din kode. (Standard koden er 1234 som du skal ændre ved installationen.)

Trin 2
Klik på tasten for ønsket indstilling. Låst hængelås for fuld tilkobling, symbol med hus for at deltilkoble eller åben hångelås for atfrakoble alarmen.

Trin 3
Ved succesfuld til- eller frakobling markeres den valgte funktion.

 

Fuldt tilkoblet
Når et system er fuldt tilkoblet er alle detektorer aktive, og vil ved påvirkning udløse alarmen eller starte indgangstiden, afhængig af hvordan de er sat op i systemet.

Når indgangstiden starter har brugeren den forhåndsvalgte tid til at frakoble alarmen.

Hvis indgangstiden udløber uden korrekt kode er indtastet, udløses alarmen.

Længden på indgangstiden vælges og sættes op via MyNookBox portalen.

Deltilkoblet
Når et system er deltilkoblet, aktiveres de detektorer, der har aktiveret funktionen “Hjemme Tilkoblet”. Denne tilstand anvendes, når du f.eks. vil have døre og vinduer armeret mens du er hjemme.

7. Betjening via App

I sikkerhedsmenuen er det muligt at til- og frakoble systemet.

I Automationsmenuen finder du en oversigt over dine smarthjems enheder. Disse kan også styres direkte fra app’en.

I menuen Kamera kan du se live video via IP-kameraer ved tilkøb af premium service.

I Hændelsesmenuen listes alle hændelser.

I øverst venstre hjørne klikker du på knappen med tre linjer, her tilpasser du dine personlige oplysninger, kodeord og meddelelsesindstillinger.

 

8. Indstillinger via MyNookBox portalen

Via MyNookBox portaIen får du adgang til følgende menuer;

– Sikkerhed
– Automation
– Kamera
– Hændelser
– Indstillning

Sikkerhed
Ændre alarmtilstand, få et overblik over dit tilbehør samt for manuelt at hente billeder.

Automation
Her får du en oversigt over dine Smarthjems enheder. Så snart de er lagt ind i systemet vises de her. I gruppemenuen kan du tilføje valgfrie enheder i en gruppe så du kan samle dine enheder i fx forskellige rum. I menuen Scene kan du programmere individuelle Smarthjems-scenarier.

Kamera
Her kan du se livevideo hvis du har registreret et IP-kamera i systemet (IPC-S1) og valgt premium service.

Hændelser
I menuen hændelser finder du en oversigt over alt der er sket i systemet. Fx alle til- og frakoblinger, fejl, alarmer osv. De 500 seneste hændelser gemmes og vises.

Indstilling

– Enhed
– Panel
– Rapport

Via valg af menupunktet indstillinger, bliver du bedt om at taste din PINkode. Det findes tre forskellige loginmuligheder:

Master bruger for område 1    (Default PIN-kod: 1111)
Master bruger for område 2   (Default PIN-kod: 2222)
Installatør:                                  (Default PIN-kod: 5555)

Enhed (Master brugere)
Her kan du navngive dine enheder, angive områdetilhør for enheder samt udføre gangtest.

Enhed (Installatør)
Udvidede funktioner for dina enheder. Tilføj, fjern og ændre funktioner.

Panel (Master brugere)
Her tilføjer du brugerkoder samt til- og frakoblings notifikationer. Her ændrer du også Masterkoden.

Panel (Installatør)
Her opsætter du dine systemvalg, fx ind- og udgangstiden, lyd mv.

Rapporter (Installatør)
Indstillinger for alarmrapporter og mulighed for opkobling mod kontrolcentral.

9. Meddelelses- og kontoindstillinger

Under dit kontonavn oppe til højre finder du følgende menuer;

Konto
Opret nye konti for ind logning i systemet.

Meddeleser
Her kan du opsætte indstillingerne for Push og mail beskeder. SMS-beskeder er kun tilgængelige hvis der er indsat Sim-kort med sms funktion.

10. Support

For support venligst kontakt din NookBox installatør. De mest almindelige spørgsmål og svar finder du under menupunktet support.