1. Medfølgende deler i ditt Nookbox startkit

1. Gateway / Sentralapparat med innebygget batteribackup & GSM
2. Strømadapter
3. Nettverkskabel
4. Magnetkontakt
5. IR-detektor
6. Betjeningspanel

2. Forberedelser

Plasser gateway på en egnet plass, gjerne i nærheten av strøm og nettverkskontakt, og helst i et alarmovervåket område.

3. Registrering av systemet

Gå inn på www.mynookbox.com i din nettleser og klikk på ”Ny bruker”. Følg deretter instruksjonene på skjermen og angi ønsket informasjon. Du må også oppgi MAC-adressen til ditt Nookbox-system. MAC-adressen finner du på siden av din gateway.

Når din gateway er tilkoblet og påslått har du 15 minutter på å sluttføre registreringen. Om registreringen ikke er ferdig innen 15 minutter, ta ut nettadapteren og deaktiver batteriet. Start så systemet på nytt. Du har nå nye 15 minutter på deg til å fullføre registreringen.

4. Logge inn

Du skal nå ha fått en aktiviseringsmail til den e-post du registrerte i punkt 3. Åpne mailen og klikk på aktiveringslinken for å komme videre til innlogging på www.mynookbox.com.

5. Enheter

Medfølgende enheter i NookBox startkit er allerede innlært i systemet og behøver ikke legges til manuelt. Vi anbefaler at det utføres en gangtest på den tiltenkt installasjonsplassen før utstyret blir montert permanent.

For å melde inn andre enheter som er kompatible med NookBox se FAQ under supportfanen. 

 

6. Betjene systemet fra tastaturet

Steg 1
Tast din kode. (Standardkoden er 1234. Denne skal endres ved installasjonen.)

Steg 2
Trykk på knappen for ønsket tilkoblingsmodus. Låst hengelås for å aktivere hele systemet (PÅ), symbol med hus for å aktivere deltilkobling (DELVIS PÅ) eller åpen hengelås for å slå av alarmen. (AV)

 


Hvis systemet er PÅ vil alle detektorene være aktive og kunne utløse alarm/starte innpassering avhengig av hvordan de er programmert i systemet.

Om innpasseringssummeren starter har brukeren en viss tid på seg til å slå systemet AV.

Om innpasseringstiden går ut før korrekt kode blir tastet inn, vil alarmen løse ut.

Hvor lang innpasseringstiden skal være er det mulig å programmere via MyNookBox portalen.

DELVIS PÅ
Hvis systemet er DELVIS PÅ vil de detektorene som ikke har funksjonen «Hjemmeseksjon» være aktive. Denne funksjonen kan for eksempel benyttes dersom man vil aktivere alarmen på dører/vinduer når man er hjemme i boligen.

 

7. Bruk via App

I sikkerhetsmenyen er det mulig å betjene alarmsystemet.

I Automasjonsmenyen finner du en oversikt over smarthustillbehør. Enhetene kan også styres direkte fra appen.

I menyen Kamera kan du se på live video via IP-kameraer. (Krever «Premium service»)

I Hendelsemenyen loggføres alle hendelser.

Oppe til høyre kan du trykke på knappen med et «tannhjul». Her tilpasser du dine personlige opplysninger, passord og meldingsinnstillinger.

 

8. Inställningar via MyNookBox portalen

I MyNookBox portaIen finner du følgende menyer:

– Sikkerhet
– Automasjon
– Kamera
– Hendelse
– Innstilling

Sikkerhet
Betjene alarmen, få en oversikt over dine enheter og manuelt hente bilder.

Automasjon
Her får du en oversikt over dine Smarthus-enheter. Så snart de legges til i systemet vises de her og kan enkelt betjenes. I gruppemenyen kan du legge til valgfrie enheter i en gruppe så du kan samle dine enheter i for eksempel ulike rom. I menyen Scene kan du programmere individuelle Smarthus-scenarier, og i menyen Regel kan man lage regeltyrte hendelser.

Kamera
Her kan du se på livevideo når du har registrert et IP-kamera i systemet (IPC-S1) og valgt «Premium service».

Hendelse
Her finner du en oversikt over alt som har hendt i systemet. Eksempel på det som loggføres er AV/PÅ-slag av alarmen,  feil, alarm o.s.v. De 500 siste hendelsene lagres.

Innstilling

– Enhet
– Sentralenhet
– Rapport

Når du trykker på innstilling blir du bedt om å taste en PIN kode. Det finnes tre ulike innloggingsmuligheter:

Masterbruker for område 1 (Standard PIN-kode: 1111)
Masterbruker for område 2 (Standard PIN-kode: 2222)
Installatør: (Standard PIN-kode: 5555)

Enhet (Masterbruker)
Her kan du gi navn til dine enheter, angi områdetilhørighet og utføre gangtest.

Enhet (Installatør)
Flere funksjoner for dine enheter. Legg til, ta bort og endre funksjoner.

Sentralenhet (Masterbruker)
Her legger du til brukerkoder / AV/PÅ-meldinger. Her endrer du også hovedkoden.

Sentralenhet (Installatør)
Her endrer du systemvalg, for eksempel inn og utpasseringstider, lyd, GSM(APN) mm.

Rapporter (Installatør)
Innstillinger for alarmrapporter og mulighet for tilkobling til alarmstasjon.

9. Melding- og kontoinnstillinger

Under ditt kontonavn oppe til høyre når du følgende menyer:

Konto
Opprett nye kontoer for innlogging i systemet.

Meldinger
Her kan du tilpasse innstillingene for Push og mail.

10. Support

For support, vennligst kontakt din NookBox forhandler. Enkle spørsmål og svar finner du under FAQ i menyen support.