FAQ - Vanliga frågor

Svar: Klicka på Inställning (ange sedan masterkoden 1111) och sedan på Centralenhet.
Användarkod 1 är default 1234 i område 1 (4321 i område 2) och bör ändras.

Önskas fler koder, klicka på plustecknet och lägg till användarnamn och kod.
Notifiering innebär att rapport skickas till App när just den koden till- eller frånkopplar larmet.

Användarkoder

Svar: Ja, det är möjligt. Klicka på användarnamnet och välj konto.
Klicka på pennan.
Under kontolista kan man lägga till fler användare med egna inloggningsuppgifter i systemet.

Personlig inloggning

-

-

Svar: Testa att starta om Gatewayen. Man har 15 minuter på sig från uppstart innan registreringen skall vara slutförd.

Svar: Ja, Det går att lägga till under ””Konto””. Denna meny finns uppe till höger vid användarnamnet.
Gå in på konto och klicka på symbolen som ser ut som en penna. ”

Svar: GSM finns inbyggda i alla Nookbox. Denna kan behöva aktiveras av installatören.
GSM fungerar som en backup till larmcentral eller molntjänst. Denna funktion sker automatiskt.

Svar: Klicka på Inställning (ange sedan installatörskoden). Klicka på + tecknet uppe till höger. Systemet ställer sig nu och lyssnar. Tryck in inlärningsknappen på enheten (ca: 2 sek på F1 produkterna och ca: 10 sek på ZigBee/ Z-Wave). En bekräftelsesignal kommer från gatewayen när den tagit emot signalen och enheten kommer upp på skärmen. Klicka i rutan till vänster om enheten och sedan OK. Nu kommer enheten in på listan och är färdig att programmeras.

Lägg till enhet

Svar: Vid tillkopplingsögonblicket kommer detektorn ställa sig i ett kallibreringsläge under 30 sekunder. Låt detektorerna vara opåverkade under den tiden så de kan anpassa sig till den normala miljön.

Svar: Systemet kan gå på batteri i ca: 12 timmar vid strömbortfall.

Svar: Gå in i inlärningsläget på gatewayen, håll därefter in * & # samtidigt på manöverpanelen.

Svar: Detta måste göras av din installatör. Huvudanvändarens användarnamn går inte att ändra vilket man kan göra med de ”vanliga” användarna.

Svar: Om du loggar in med masterkoden så har du möjlighet att hantera användarkoderna, ändra text på sektionerna samt göra räckvidstester. Med installatörskoden kan du göra programmeringsändringar i systemet samt lägga till, ta bort och ändra inställningar på enheterna. Med installatörskoden programmeras även uppkoppling mot larmcentral.

Svar: Slå till larmet 2 gånger (2:a ggn för att bekräfta)

Svar: Nej, manöverpanelen kan endast styra det område den ligger i.

Svar: Detta försvinner om du tar emot notiser på din AppleWatch. Åtgärd: Ta av dig klockan så loggar AppleWatch ur och ljudet kommer till din telefon.